Cursussen

Samen met muziektherapeut Erwin Ansems ontwikkelt en verzorgt Eline (nascholings)cursussen bedoeld voor mensen die beroepsmatig of vanuit liefhebberij met klankschalen willen werken en op zoek zijn naar meer kennis, ervaring, verdieping en/of bewustzijn hierover.

Samen met muziektherapeut Erwin Ansems ontwikkelt en verzorgt Eline (nascholings)cursussen bedoeld voor mensen die beroepsmatig of vanuit liefhebberij met klankschalen willen werken en op zoek zijn naar meer kennis, ervaring, verdieping en/of bewustzijn hierover.

De kracht van de cursussen zit hem in het feit dat je niet enkel theorie leert en met nieuwe methodieken leert werken, maar dat je ook voortdurend met jezelf wordt geconfronteerd door met klankschalen te werken. Wat maakt dat je tijdens de cursussen ook een proces van persoonlijke groei en ontwikkeling aangaat.

Introductiecursus

Tijdens deze cursus wordt uitgebreid ingegaan op de werking en therapeutische toepassing van klankschalen. De eerste bijeenkomst krijg je de ruimte om te ontdekken wat de werking is van verschillende maten klankschalen, verschillende soorten stokken en wat jouw persoonlijke voorkeur is. Vervolgens gaan we aan de slag met verschillende diagnostische en therapeutische toepassingen van de enkele schaal. Wat kan je allemaal met één enkele schaal? Hoe speel je de schaal? Waar plaats je deze? Wat vertelt de klank je? En hoe kan je deze informatie verwerken in je behandeling?
De tweede bijeenkomst is er aandacht voor de werking van combinaties van schalen. Hoe werken klank combinaties met twee tonen/schalen? Hoe werken combinaties van drie tonen/schalen? Welke plek hebben deze in een behandeling? En wat is (de verhouding tot) het drie-ledig en vier-ledig mensbeeld uit de Antroposofie?
De dagen worden afgesloten met een geleide meditatie waarbij je de Koshi Windchimes leert kennen en ervaart in verhouding tot de vier elementen, wezensdelen en ontwikkeling van baby tot volwassene.

Investering
2 dagdelen van 3,5 uur
€110,-

Aankomende cursussen:
– woensdagochtend 21 en 28 september van 9:00 tot 12:30 uur
– zaterdagochtend 22 en 29 oktober van 9:00 tot 12:30 uur

Wil je meedoen? Meld je dan aan via onderstaand mailadres.

Verdiepende cursus

Tijdens de verdiepende cursus nemen we de tijd om als groep fenomenologisch onderzoek te doen naar de werking van een aantal drieklanken. Deze worden tevens gekoppeld aan ziektebeelden of casussen. Het is mogelijk om voorafgaand aan de cursus een casus of ziektebeeld in te brengen. Fenomenologisch onderzoek werkt ervaringsgericht en brengt de kwaliteit van een bepaald fenomeen in kaart door deze in woorden te vatten.
Voor het deelnemen aan de verdiepende cursus dient de basiscursus reeds gevolgd te zijn.

Investering
Dag van 9:00 tot 17:00 uur
€110,-

Cursus KlankBewustZijn

De cursus KlankBewustZijn bestaat uit zes middagen verspreid over drie maanden. Bedoeld voor mensen die beroepsmatig of vanuit liefhebberij met klankschalen werken en op zoek zijn naar meer kennis, ervaring, verdieping en bewustzijn hierover. Tijdens deze cursus maak je een proces van persoonlijke groei en ontwikkeling door doordat je zelf voortdurend de werking van klank zal ervaren. Daarnaast doe je kennis en ervaring op die je kan toepassen in het werken met ‘cliënten’ en het geven van klankbaden e.d. Om deel te nemen aan deze cursus dien je voorafgaand te hebben deelgenomen aan de basiscursus.
Het thema van de cursus verschilt per keer en wordt afgestemd op de vragen, wensen en behoeften van de cursisten. Daarnaast brengen Erwin en Eline voor hen belangrijke onderwerpen en vaardigheden in zoals ‘diagnostisch luisteren’, werken met de tonen van planeten en chakra’s en het Antroposofische drie- en vierledig mensbeeld.
Aangezien je zowel individueel als met de groep een intens proces doormaakt is het niet mogelijk dagen los te volgen.
Heb ik eigen klankschalen nodig?
Tijdens de cursus kan je werken met het aanwezige instrumentarium. Alle tonen en combinaties van tonen zijn aanwezig. Wel raden we aan, als je eigen schalen hebt, deze mee te nemen. Voorwaarde om hiermee te kunnen werken is dat ze zuiver zijn gestemd in 432Hz. Als je er niet zeker van bent of dit het geval is kunnen we hier samen naar kijken en luisteren in de les.

Investering
Zes dagdelen van 3,5 uur
€167,- per maand of eenmalig €475,-

Chakra Drieluik

Chakra klankstaafjes zijn krachtige instrumenten waarmee je het lichaam kunt beluisteren, voeden en in balans brengen. Tijdens het chakra drieluik neem ik je mee in de wereld van de chakra’s en klank en leer je hoe je kan werken met chakra klankstaafjes. Hoe klinken jouw chakra’s? Wat vertelt dit over jou? En hoe kan je jouw chakra’s door middel van klank voeden en in balans brengen?
Gedurende deze drie weken maak je een persoonlijk ontwikkelingsproces door. Je ontvangt je eigen set klankstaafjes zodat je thuis kan oefenen en deze ervaring kan integreren in je dagelijks leven. Ook leer je hoe je de staafjes kan inzetten om anderen te beluisteren.

Investering
Drie dagdelen van 3 uur
€250,- (incl. set chakra klankstaafjes)

Wil je op de hoogte blijven van nieuwe cursusdata? Stuur dan een mail naar onderstaand adres.