De mens in de drieklank

Tijdens een klankbehandeling is de drieklank ons uitgangspunt. Een drieklank? Een drieklank is de samenklank van drie klanken, met een vaste opbouw, ook wel bekend…

Tijdens een klankbehandeling is de drieklank ons uitgangspunt. Een drieklank? Een drieklank is de samenklank van drie klanken, met een vaste opbouw, ook wel bekend als akkoord. Een drieklank is opgebouwd uit drie tonen; een grondtoon, een middentoon, die terts heet en de bovenste toon, de kwint. Deze tonen worden elk ergens anders op of bij het lichaam geplaatst in de vorm van een klankschaal. 

De grootste klankschaal van de drie, met tevens de laagste toon, is de grondtoon. Deze staat tussen de voeten en is verbonden met de onderpool; de wil, het handelen. Deze schaal laat horen horen hoe je verbonden bent met je handelen. Ben jij bijvoorbeeld iemand die altijd druk is en nooit rust neemt? Dan zal je de schaal tussen jouw voeten snelle bewegingen horen maken en eindeloos horen klinken, als een trein die op hoge snelheid doorrijdt. Ben je juist heel rustig en heb je eerder moeite om in beweging te komen? Dan klinkt de onderpool vaak rustig en is de toon snel weg. 


De middelste toon, de terts, is verbonden met het gevoelsleven en de emoties. Deze schaal staat op je buik of rug, net wat jij prettig vindt of waar volgens jou aandacht nodig is. De schaal laat horen hoe het emotioneel met je gaat. Voel je bijvoorbeeld veel spanning, maar kan je hier moeilijk bij? Dan zal de klankschaal in plaats van de diepe warme toon een hoge gespannen toon laten horen die snel verdwijnt. Het klinkt alsof de toon niet wordt toegelaten in het lichaam en met veel kracht en spanning wordt afgewend, ‘ping!’, als een balletje tegen een hard oppervlak. Ben je juist heel ontspannen en adem je diep in je buik? Dan zal de toon hier ook diep doorklinken, met een warme klank en rustige golfbeweging. 


De bovenste toon, de kwint, is verbonden met het denken. Dit kleine schaaltje staat vlak boven het hoofd en heeft een heldere hoge klank. Heb jij echter een vol hoofd met gedachten die alle kanten op schieten? Dan zal deze schaal dat ook laten horen met een onrustige gespannen klank die wiebelt of zelfs een beetje lijkt te ‘jengelen’. Ben je meer een doener en vergeet je vaak te denken voor je iets doet? Dan zal de schaal boven jouw hoofd niet lang uitklinken en eerder wat wazig of dof overkomen. 


De drie klankschalen laten niet alleen ieder afzonderlijk horen hoe het met jouw denken, voelen en handelen gesteld is. Er is nog iets bijzonders aan de hand. Als de schalen vlak na elkaar gespeelt worden hoor je ook hoe ze samenwerken en letterlijk samen klinken. De drie tonen uit de drieklank hebben namelijk een duidelijke samenhang, ze horen als het ware bij elkaar, klinken als een. In de ideale situatie zouden de schalen prachtig samen klinken en geleidelijk en gezamenlijk uitklinken. Maar je raad het al… Als je niet helemaal lekker in je vel zit en je hier en daar wat uit balans voelt, dan hoor je dat ook terug in de samenklank van de schalen. Zo gaat die grote schaal bij je voeten bijvoorbeeld aan een stuk door, terwijl de schaal op je buik vrijwel direct nadat hij aangeslagen werd alweer uitgeklonken was. En die schaal boven je hoofd? Doet die wel mee? Het leek net alsof die heel ergens anders was dan die schaal bij je voeten? Ben je snel afgeleid? En ga je in het dagelijks leven vaak aan het werk op de automatische piloot? Dit zou bijvoorbeeld iets kunnen zijn dat we aan de hand van de drieklank kunnen waarnemen. Maar wat doen we daar dan mee?

Door de drie klankschalen in verschillende volgorden te spelen laten we het energetische lichaam ervaren hoe het kan bewegen. Zoals de fysiotherapeut oefeningen met jouw fysieke lichaam doet om dit te herstellen. En de psycholoog jou handvatten geeft om je psychisch meer in balans te voelen. Zo laat de muziektherapeut met de klankschalen jouw emotionele en energetische lichaam ervaren hoe het zich kan ‘bewegen’. De klank doet bijvoorbeeld voor hoe de aandacht en energie beweegt bij de inademing en uitademing, bij inspanning en ontspanning. Wat ook verbonden is met het slapen. Ook kan de klank kan bijvoorbeeld laten horen en voelen hoe je meer ruimte in kan nemen, van jezelf kan laten horen en je grenzen kan bewaken.

Iedere keer als de schalen klinken doen ze jouw lichaam een beweging voor. En tegelijkertijd laten ze in de klank horen hoe jij op dit moment in je leven met die beweging omgaat.
Door met de muziektherapeut te bespreken wat er klinkt krijg je nieuwe inzichten en ervaringen die je mee kan nemen in het dagelijks leven. Dit levert op den duur nieuwe gewoontes en gedragingen op en zo ontstaat er ruimte voor een gezonde balans tussen denken, voelen, handelen, binnen- en buitenwereld. Een samenspel tussen kennis; weten hoe je werkt, intuïtie; voelen wat goed voor jou is en ervaring; handelen op basis van wat je eerder hebt meegemaakt.

Zo klinkt de mens in de drieklank en werkt drieklank in de mens!